Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő:
Kell Egy Csapat Élmény Kft.

székhely: 9700 Szombathely, Batsányi János u. 47. B ép.

cg.: 18-09-113814

adószám: 26603256-2-18

képviseli: Hollósi Szabolcs ügyvezető

e-mail cím: info@kecselmeny.hu

telefon: 30-657-5031

 

Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély által a DISC programban történő részvétel, továbbá az ehhez szükséges számítástechnikai programokhoz hozzáférések biztosítása, visszajelzés készítése. Járulékos adatkezelés: számlakiállítás.

Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatom, hogy személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja)

Az általunk kezelt személyes adatok: résztvevő neve, neme, e-mail címe, lakcíme

Tájékoztatom, hogy a programban való részvétel, a tesztek kitöltése következtében a kiértékelő személyek az alábbi következtetéseket ismerhetik meg Önről: természetes viselkedési stílus, munkakörnyezeti preferenciák, potenciális erősségek, hozzájárulás a csapathoz, felvett viselkedési stílus, változáshoz való viszony, hatékonyság növelése, egyéni teljesítmény motivátorai, egyéni fejlesztési javaslatok, hatékony vezetés, kommunikációs tanácsok, kommunikációs tilalomfák, grafikus profil, természetes stílus tulajdonságok, felvett stílus tulajdonságok.

A személyes adatok címzettje:

Psidium Onlinetesztek Kft.

cím: 2030 Érd, Ürmös u. 46-48.

telefon: 1/ 792-9359

e-mail: info@psidium.hu

Képzésben résztvevő trénerek (Kell Egy Csapat Élmény Kft.)

Tóth Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

9700 Szombathely, Kenyérvíz u. 4. C. ép. I. em. 4.

 

Tájékoztatom, hogy a projekt során Ön személyes felhasználói nevet és jelszót kap a Psidium Onlinetesztek Kft-től, amellyel az online tesztfelületre be tud lépni.

Tájékoztatom, hogy a kitöltött kérdőívet és azok eredményeit a Kell Egy Csapat Élmény Kft. és a Psidium Onlinetesztek Kft. megismerhetik, azokat számítógépes rendszereikben elektronikusan kezelik, tárolják, egymásnak elektronikusan vagy más úton átadják.

A kérdőív kiértékelési eredményéről a kiértékelést követően a kitöltő tájékoztatást kap. Amennyiben a kérdőív kitöltését követő 60 napon belül a tájékoztatást nem kapja meg, jogosult tájékoztatást kérni a hollosisz@disktanulokor.hu e-mail címre eljuttatott üzenetben. Ebben az esetben az eredményt soron kívül, 5 napon belül megküldésre kerül közvetlenül az Ön számára.

A kitöltött kérdőív és a kiértékelt kérdőív eredményét kizárólag a címzettek jogosultak megismerni feladataik ellátásához szükséges mértékben. A címzettek a kitöltött kérdőívet vagy annak egyes részeit, a kiértékelt kérdőívet vagy annak egyes részeit harmadik személynek nem adják át, illetve nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé.

Adatkezelés időtartama: 6 hótól 2 évig terjedő időtartam (kapcsolat jellege alapján). Számviteli nyilvántartásban (név és lakcím): 8 év.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

 • joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
 • kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 • joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik),
 • a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
 • jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.
 • joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.

Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg bennünket.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Szombathely, 2020. január

                                                                                                                                              KECS Élmény Kft.

                                                                                                                                                    adatkezelő

 

 

 

 

NYILATKOZAT

 

 • Alulírott …………………………………………………………………… hozzájárulok, hogy a KELL EGY CSAPAT ÉLMÉNY Kft. az adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adataimat kezelje.
 • Kijelentem, hogy a KELL EGY CSAPAT ÉLMÉNY Kft. által átadott adatkezelési tájékoztatót átvettem, az abban foglaltakat megismertem.
 • Kijelentem továbbá, hogy a KELL EGY CSAPAT ÉLMÉNY Kft. Adatvédelmi Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
 • Kijelentem, hogy a személyes adataim védelmével kapcsolatos jogaimra az adatkezelő a figyelmemet felhívta, a jogérvényesítés lehetőségeiről tájékoztatást kaptam.

Szombathely, 2020.

                                                                                                                      ……………………………………………………..

                                                                                                                                          résztvevő

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ letöltése

YourDISCareer

Felsőoktatási pályaválasztás a DISC segítségével!

A DISC viselkedési stílusod ismerete nagyszerű kiindulópontot ad ahhoz, hogy a számodra megfelelő irányokba lépj a pályaválasztás során, a szakmaválasztásnál.

Miért fontos a tudatos pályaválasztás?

A pályaorientáció során felmérheted és megismerheted saját igényeidet, készségeidet, képességeidet és érdeklődésedet azért, hogy a továbbtanulással és a későbbi munkahelyi elhelyezkedéssel a lehető legjobb döntést tudd meghozni úgy, hogy a valóság, a lehetőségeid, az elképzeléseid, összhangba kerüljenek. Ehhez nagyon fontos a jó önismeret. Ahhoz, hogy olyan pályát válassz, ahol a megélhetésért nem kell küzdeni, és még azt is csinálod, amit szeretsz, fontos ismerni, hogy melyik az a szituáció, ahol természetesen viselkedsz, mik azok a feladatok, szerepkörök, ahol hatékonyan tudsz dolgozni.

Tudunk segíteni!

A DISC viselkedési stílusmodell segítségével. A DISC egy olyan viselkedési séma, amelynek segítségével az emberek viselkedésbeli sajátosságai jól leírhatóak, felismerhetőek. A DISC az emberi viszonyoknak olyan közös nyelve, amelyet gyorsan meg lehet tanulni, és azonnal a kapcsolataink fejlesztésének szolgálatába állítani a családunkban, munkahelyünkön, baráti társaságunkban. Segítségével jobban megértjük magunkat és másokat, és ami már ismert volt számunkra, az is tudatosabb szintre kerül.

A DISC viselkedési stílusod ismerete nagyszerű kiindulópontot ad ahhoz, hogy a számodra megfelelő irányokba lépj a pályaválasztás során, a szakmaválasztásnál. Segít téged megválaszolni az életed ezen meghatározó kérdéseit, hogy jó döntéseket hozz, és a választott szakmáddal végzett munka ne szenvedés, hanem minél inkább élmény legyen számodra. „Válassz olyan munkát, amit szeretsz csinálni, és soha életedben nem kell dolgoznod” – Konfuciusz (Kr. e. 551-479)

Hogyan tudunk mi segíteni ebben?

Milyen előnyöd lesz, ha igénybe veszed a szolgáltatásunkat?

Szolgáltatásunk segítségével

 • növelheted önismeretedet, amellyel magabiztosabbá és mentálisan erősebbé válsz,

 • mélyebb önismerettel, erősségeid, fejlesztendő területeid pontos feltérképezésével, a munkakörnyezeti preferenciáid felderítésével sikeresebben tudsz a természetes stílusodhoz illeszkedő szakmai továbbtanulási irányt választani.

Mit tartalmaz a szolgáltatásunk?

 • kb. 15 percet igénylő online kérdőív kitöltés után megkapod a 19 oldalas DISC riportodat,

 • 30 perces egyéni konzultációt, amely kifejezetten a megfelelő továbbtanulási irány eldöntéséhez, a felsőoktatási jelentkezéshez nyújt segítséget,

 • útmutatót a DISC alkalmazásához,

 • igény esetén pályaválasztásban jártas szakemberek bevonásával további konzultáció igényelhető.

És hogy mibe kerül mindez?

A szolgáltatás ára: nettó 26.000,- Ft + áfa

Neked van már DISC-riportod?

Add meg az adataidat a szolgáltatás megrendeléséhez!

Kapcsolatfelvétel és további információ

Wágner-Kapitár Szabina

YDC üzletágvezető
Kell Egy Csapat Élmény Kft.

9700 Szombathely, Lőportár u. 7/A.
kapitarsz@kecselmeny.hu
+36 30 657 50 31